Naše poslovnice

Naš široki asortiman možete pronaći u 3 izložbena salona

posjetite naše salone

 Prodajni centar

 Živinice

 Novi Grad bb, Živinice 75 270

 PDV: 209198330001   ID: 4209198330004

 tel – fax: 035 / 772 – 044

 e-mail centrala:  info@midencompany.ba

 e-mail maloprodaja:  prodaja@midencompany.ba

 Salon Živinice – ciljuge

 Toplicka bb, Živinice 75270

 PDV: 209198330001  ID: 4209198330001

 tel – fax: 035 / 772 – 784

 e-mail :  ciljuge@midencompany.ba

 

 Salon  Tuzla

 Mehmedalije Maka Dizdara – Stupine 2a,  Tuzla 75000

PDV: 209198330001  ID: 4209198330052

  tel – fax: 063 / 812 – 215

  e-mail :  tuzla@midencompany.ba

 Salon  banovici

Tržni centar BETA Banovići

PDV: 209198330001  ID: 4209198330079

  tel – fax:  063 / 812 – 232

  e-mail :  banovici@midencompany.ba

 distributivni centar  zivinice

 Sadnice bb,  75 270 Zivinice

  tel – fax: 063 / 812 – 213

  e-mail :  skladiste@midencompany.ba

Čekamo vas